arbeidsongeschiktheidOnze advocaten en mediator zijn gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid, verzuim en re-integratie. Door de gecombineerde kennis van arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid, hebben wij hechte banden met alle spelers in het verzuimveld. Met name op het terrein van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) zijn wij toonaangevend.

Onze expertise:

 • Verzuimvraagstukken
 • Zieke werknemers
 • Re-integratie
 • Arbeidsongevallen / werkgeversaansprakelijkheid
 • Arbeidsomstandigheden (Arbo)
 • Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Gezondheidsrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Afwikkeling van letselschade bij (arbeids)ongevallen en beroepsziekten

Wij krijgen veel vragen over:

 • Welke re-integratie-inspanningen mag ik als werkgever verlangen van mijn zieke werknemer?
 • Wat moet er precies in het plan van aanpak staan?
 • Bestaat er binnen mijn bedrijf passende arbeid voor mijn zieke werknemer? Zo nee, wat moet ik dan doen?
 • Welke (persoons)gegevens mag ik als werkgever of (verzuim)verzekeraar of eigenrisicodragenverzekeraar inzien?
 • Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld?
 • Is deze ziekte gedekt onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?
 • Speelt derving van inkomen een rol bij vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid?
 

 Duurzame dienstverlening

Verschoof Wagenaar Wervelman Advocaten streeft naar langdurige samenwerking met haar cliënten, medewerkers en leveranciers. . Lees meer...

 A la carte dienstverlening

Omdat onze cliënten verschillende wensen hebben ten aanzien van dienstverlening. Die wensen kunnen per moment variëren. Lees meer...

Specialisten in arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid