Arbeidsongeschiktheid

Specialisten in arbeidsongeschiktheid

VWW Advocaten - Mediation adviseert al jarenlang over arbeidsongeschiktheid en publiceert en doceert regelmatig over dit onderwerp. Wij maken ook gebruik van onze arbeidsrecht expertise.

Wij hebben uit eerdere werkkringen ruime ervaring op het terrein van het gezondheidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Dat zijn rechtsgebieden die aanpalend zijn aan het verzekeringsrecht, maar een zeer relevante rol daarbinnen spelen. Rechten en verplichtingen van verzekerden zien zowel op letterlijke medewerkingsverplichtingen, als meer abstracte verplichtingen ten aanzien van het verlenen van inzage in het medisch dossier. Deze rechtsgebieden spelen dan ook bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering veelvuldig. Zowel bij het aangaan, als bij de claimbehandeling.

Image

Werkwijze

Vraagstukken over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen raken vrijwel altijd mensen. Zeker in de situatie dat sprake is van een claim is de gezondheid geschaad. Dat is één van de essentiële waarden in de ethiek. Wij zijn ons daarvan terdege bewust. Niet in de laatste plaats ook omdat claims bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en vraagstukken rondom het aangaan van deze polissen altijd spelen in de rechtstreekse verhouding tot de klant van de verzekeraar. Er is dus een andere verhouding dan bij aansprakelijkheidsverzekeringen. De betrokkene heeft daar immers geen contract met de verzekeraar. Wij vinden het van groot belang om dat in de dienstverlening die wij leveren in acht te nemen. Ook al is een geschil soms niet te voorkomen, harmonieus (onder)handelen blijft ons uitgangspunt.

Ervaringen

Wij zijn betrokken geweest bij het opstellen van diverse gedragscodes en handleidingen. Zo waren wij penvoerder bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (2012) en de Handleiding Omgaan met Persoonsgegevens door Arbeidsdeskundigen (2018). Ook hebben wij deelgenomen aan de werkgroep die de Handleiding Omgaan met Passende Arbeid door Arbeidsdeskundigen in het civiel recht heeft opgesteld (2016). Tevens zijn wij betrokken geweest bij de redactie van de Gedragscode SRA van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (2010).

Image
De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvVA) heeft Erik-Jan Wervelman, samen met ethicus Rob van Es, de AD Award 2018 uitgereikt vanwege hun uitzonderlijke bijdrage aan de beroepsgroep van arbeidsdeskundigen. Ook verzekeraars waarderen onze betrokkenheid en grote kennis van zaken. Wij hebben daarom ook met al onze cliënten een langdurige relatie weten op te bouwen.

Voorbeelden van vragen van verzekeraars, werkgevers en werknemers: