Arbeidsrecht

Specialisten in arbeidsrecht

VWW Advocaten - Mediation adviseert op alle deelgebieden van het arbeidsrecht. Daarbij maken wij ook gebruik van onze expertise op het terrein van arbeidsongeschiktheid.

In onderhandelingen of mediation is ons doel om middels constructief overleg een optimaal onderhandelingsresultaat te bereiken. In procedures is ons doel om zo (kosten)efficiënt en zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Image

Duidelijke adviezen en overeenkomsten en duurzame oplossingen

Het leveren van een bijdrage aan het creëren van een optimale werksituatie of een zorgvuldige beëindiging van de werkrelatie, maakt ons werk zo interessant!

Ons doel is het vinden van arbeidsrechtelijke mogelijkheden en het voorkomen (of oplossen) van een conflict. Dat doel bereiken we door duidelijke adviezen en overeenkomsten en door harmonieus, in constructief overleg te (onder)handelen, met oog voor de andere partij. Het resultaat dat wij voor onze cliënten willen bereiken is een duurzame oplossing.

Werkwijze

In de aanpak van VWW advocaten - mediation staat het creëren van een optimale werksituatie centraal. Onze adviezen ondersteunen daarbij. Als een conflict dreigt, dan adviseren wij het conflict te voorkomen. Als er al een conflict is ontstaan, dan adviseren we hoe dat opgelost kan worden. Als de werkrelatie beëindigd moet worden, adviseren we op welke manier dat zorgvuldig kan.

Wij helpen onze clienten vanzelfsprekend zo snel mogelijk. Binnen ons kantoor hebt u een vaste contactpersoon.

Image

Voorbeelden van vragen die wij van werkgevers en opdrachtgevers krijgen:

Voorbeelden van vragen die wij van ondernemingsraden, statutair bestuurders, werknemers en opdrachtnemers krijgen:

Wat zeggen cliënten over arbeidsrecht van VWW Advocaten?

Image
Image
Image
Image

Meer informatie over Arbeidsrecht: